101 Екологія  /  Екологія та охорона навколишнього середовища
Форма навчання Денна + заочна
Призначення ОП бакалавра (випускники шкіл)
Тривалість 3 роки 10 місяців
Кафедра 106
Вартість контракту денної форми
Перший рік Другий рік Третій рік Четвертий рік Сумма
17850 17850 17850 17850 71400
Вартість контракту заочної форми
Перший рік Другий рік Третій рік Четвертий рік Сумма
11400 11400 11400 11400 45600
Гарант освітньої програми: Бетін Олександр Володимирович
Інформація про освітню програму

Ми живемо в епоху гострого конфлікту між людиною і природою, коли нераціональна господарська діяльність порушила динамічну рівновагу біосфери нашої планети. Цей процес супроводжується вичерпанням природних ресурсів і різким погіршенням якості навколишнього середовища, що загрожує подальшому розвитку цивілізації на Землі. Тому вдосконалення природокористування та екологічна обґрунтованість господарської діяльності є нагальною і невідкладним завданням світового співтовариства.

Основні проблеми промислової екології в нашій країні пов'язані з наступними чинниками:

У повній мірі це можна віднести і до аерокосмічному напрямку економіки Україні.

Виникає необхідність у підготовці фахівців, що володіють знаннями, що об'єднують в собі екологію, технологію і безпеку. Такі фахівці необхідні на всіх етапах життя будь-якого виробу - при проектуванні, розробці технології виробництва, експлуатації та утилізації вироби по закінченню терміну служби.

В цілому можна виділити чотири напрямки діяльності випускників за спеціальністю:

Фундаментальний рівень підготовки, володіння інформаційними технологіями, відповідність диплома ХАІ європейському і американському стандартам забезпечують випускникам кафедри успішну роботу на провідних підприємствах аерокосмічного і машинобудівного профілю Україні і в державах ближнього і далекого зарубіжжя.

1 семестр

2 семестр

3 семестр

4 семестр

5 семестр

6 семестр

7 семестр

8 семестр