076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  /  Експертиза товарів та послуг
Форма навчання Денна + заочна
Призначення ОП магістра (професійна)
Тривалість 1 рік 4 місяці
Кафедра 601
Вартість контракту денної форми
Перший рік Другий рік Сумма
29925 14963 44888
Гарант освітньої програми: Захарченко Микола Іванович
Інформація про освітню програму

Об'єктом вивчення є діяльність з організації та функціонування підприємницьких, торговельних та біржових структур, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів.

Цілі навчання це підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

Особливості освітньої програми: орієнтована на глибоку професійну підготовку сучасних фахівців, а саме інспекторів з контролю якості продукції, інспекторів-товарознавців, товарознавців, ініціативних та здатних до швидкої адаптації в сучасному бізнес- та експертизнному середовищах. Формує фахівців експертів з якості товарів та послуг з новим перспективним способом мислення, здатних не лише застосовувати існуючі методи дослідження, але й розробляти нові на базі сучасних наукових досягнень.

Перелік компетентностей випускника:

Випускники здатні виконувати професійну роботу в різних підрозділах підприємств та організацій усіх форм власності та організаційно-правових форм; в органах державного та місцевого самоврядування; на підприємствах малого та середнього бізнесу.

1 семестр

2 семестр

3 семестр