075 Маркетинг  /  Маркетинг
Форма навчання Денна + заочна
Призначення ОП магістра (професійна)
Тривалість 1 рік 4 місяці
Кафедра 605
Вартість контракту денної форми
Перший рік Другий рік Сумма
27250 13625 40875
Вартість контракту заочної форми
Перший рік Другий рік Сумма
12500 6250 18750
Гарант освітньої програми: Голованова Майя Анатоліївна
Інформація про освітню програму

Професія маркетолога є однією з найбільш затребуваних на кадровому ринку . Маркетолог - фахівець, основним результатом діяльності якого є стійке функціонування і розвиток організації в конкурентному середовищі на основі гармонізації інтересів споживачів і організації. Основне завдання маркетолога - домогтися максимального прибутку компанії з урахуванням її реальних можливостей. Від нього залежить, скільки і якої продукції компанія зробить, скільки продасть, а головне - хто стане покупцем цієї продукції.

Особливим «попитом» користуються директора по маркетингу - сильні лідери, які мають досвід успішних маркетингових кампаній. В їх обов'язки входить розробка маркетингової стратегії і проведення заходів, спрямованих на отримання прибутку, завоювання і утримання ринків.

Одна з ключових фігур маркетингу - бренд-менеджер , який керує розвитком певної торгової марки. Його завдання - «розкрутка» бренду, яка включає три етапи: підготовку, власне просування і подальшу підтримку бренду. Маркетологи початкового рангу - це менеджери з маркетингу, аналітики, фахівці з маркетингових досліджень, маркетологи-економісти, які займаються ціноутворенням. Обов'язки маркетолога можуть включати широке коло завдань: розробка планів просування продукції, визначення бюджету маркетингових кампаній, аналіз цільової аудиторії, прогноз коливань попиту і пропозиції на ринку, організація досліджень. Професія маркетолога вимагає комунікабельності, ініціативності, вміння творчо вирішувати непрості завдання.

1 семестр

2 семестр

3 семестр