075 Маркетинг  /  Маркетинг
Форма навчання Денна + заочна
Призначення ОП бакалавра (випускники шкіл)
Тривалість 3 роки 10 місяців
Кафедра 605
Вартість контракту денної форми
Перший рік Другий рік Третій рік Четвертий рік Сумма
29925 29925 29925 29925 119700
Вартість контракту заочної форми
Перший рік Другий рік Третій рік Четвертий рік Сумма
11400 11400 11400 11400 45600
Гарант освітньої програми: Голованова Майя Анатоліївна
Інформація про освітню програму

Маркетинг - одна з найбільш актуальних спеціальностей, забезпечує швидкий кар'єрний ріст, творчу роботу, можливість реалізувати свою індивідуальність у розробці та реалізації маркетингової політики компанії. Навчання за спеціальністю «Маркетинг» дозволяє не тільки отримати належний рівень знань, навичок і вмінь, а й можливість креативно займатися улюбленою справою.

Маркетинг стосується таких аспектів діяльності підприємств, як дослідження існуючих та освоєння нових ринків і ринкових сегментів, розробка нових товарів, формування товарної, цінової і політики збуту, організація комунікації зі споживачами (реклама, PR (public relations), стимулювання збуту, direct marketing та ін.).

Маркетолог - це фахівець, який поєднує знання в області економіки, менеджменту, статистики, соціології та психології. Основне завдання маркетолога - з урахуванням реальних можливостей компанії в конкурентному середовищі домогтися отримання компанією своєї частки ринку, яка забезпечить максимальний прибуток.

Маркетинг - одна з найбільш актуальних спеціальностей, забезпечує швидкий кар'єрний ріст, творчу роботу, можливість реалізувати свою індивідуальність у розробці та реалізації маркетингової політики компанії. Навчання за

Бакалавр з маркетингу може займатися створенням і просуванням бренду, робити пошукову оптимізацію сайтів, питаннями Інтернет-маркетингу, розробкою email та smm стратегій (просуванням у соціальних мережах), розробляти акції із стимулювання збуту, PR-кампанії, організовувати участь фірми у форумах та виставках, здійснювати моніторинг ринку, розробляти конкурентні стратегії фірми, працюючи на підприємствах, фірмах, організаціях, установах фінансового та нефінансового сектору економіки, у консалтингових та маркетингових установах, в органах державного управління, у міжнародних та недержавних організаціях й установах.

1 семестр

2 семестр

3 семестр

4 семестр

5 семестр

6 семестр

7 семестр

8 семестр