075 Маркетинг  /  Маркетинг
Форма навчання Денна + заочна
Призначення ОП магістра (професійна)
Тривалість 1р 4міс
Кафедра 605
Вартість контракту денної форми
Перший рік Другий рік Сумма
27250 13625 40875
Вартість контракту заочної форми
Перший рік Другий рік Сумма
12500 6250 18750
Гарант освітньої програми: Голованова Майя Анатоліївна
Інформація про освітню програму

Професія маркетолога є однією з найбільш затребуваних на кадровому ринку . Маркетолог - фахівець, основним результатом діяльності якого є стійке функціонування і розвиток організації в конкурентному середовищі на основі гармонізації інтересів споживачів і організації. Основне завдання маркетолога - домогтися максимального прибутку компанії з урахуванням її реальних можливостей. Від нього залежить, скільки і якої продукції компанія зробить, скільки продасть, а головне - хто стане покупцем цієї продукції.

Особливим «попитом» користуються директора по маркетингу - сильні лідери, які мають досвід успішних маркетингових кампаній. В їх обов'язки входить розробка маркетингової стратегії і проведення заходів, спрямованих на отримання прибутку, завоювання і утримання ринків.

Одна з ключових фігур маркетингу - бренд-менеджер , який керує розвитком певної торгової марки. Його завдання - «розкрутка» бренду, яка включає три етапи: підготовку, власне просування і подальшу підтримку бренду. Маркетологи початкового рангу - це менеджери з маркетингу, аналітики, фахівці з маркетингових досліджень, маркетологи-економісти, які займаються ціноутворенням. Обов'язки маркетолога можуть включати широке коло завдань: розробка планів просування продукції, визначення бюджету маркетингових кампаній, аналіз цільової аудиторії, прогноз коливань попиту і пропозиції на ринку, організація досліджень. Професія маркетолога вимагає комунікабельності, ініціативності, вміння творчо вирішувати непрості завдання.

1 семестр

2 семестр

3 семестр