073 Менеджмент  /  Менеджмент
Форма навчання Денна + заочна
Призначення ОП магістра (професійна)
Тривалість 1 рік 4 місяці
Кафедра 602
Вартість контракту денної форми
Перший рік Другий рік Сумма
27250 13625 40875
Вартість контракту заочної форми
Перший рік Другий рік Сумма
12500 6250 18750
Гарант освітньої програми: Самойленко Інна Олександрівна
Інформація про освітню програму

В умовах системних реформ, які зараз відбуваються в Україні, головним чинником всіх процесів, в тому числі й управлінських, є людина, яка здатна генерувати та реалізувати нетривіальні ідеї та рішення, яка володіє високим рівнем відповідальності та професіоналізму, моральності й порядності. Саме менеджеру,  людині яка має невід`ємне право на вільний природний вияв своєї індивідуальності,притаманні ці якості. Менеджер - це мислення широкими категоріями, системне, прогнозне, цілісне.

Менеджмент – це не професія, це стиль життя. Менеджмент – це управління людьми і виробництвом, що дозволяє виконати поставлені задачі найбільш гуманним і економічним шляхом. Ефективний менеджмент полягає в умінні застосовувати саме ті методи управління, що відповідають особливостям підприємства та його зовнішнього середовища протягом певного періоду часу. Деякі вчені сприймають менеджмент як мистецтво виконувати роботу через інших людей.

Освітня програма «Менеджмент» забезпечує підготовку фахівців здатних здійснювати професійну діяльність на основі інформаційних систем і технологій та базових управлінських понять, вміючих системно та інноваційно мислити, виконувати нетипові завдання дослідницького характеру, керуватися принципами гуманності та вирішувати практичні проблеми і складні спеціалізовані задачі у сфері управління організаціями та їх підрозділами в умовах глобального процесу цифровізації.

ОПП відрізняється адаптованістю до потреб підприємств аерокосмічної галузі України, а також конкретних промислових підприємств та підприємств машинобудування, з фокусом застосування ІТ-технологій, що використовуються в менеджменті.

Завдяки спільним зусиллям та плідній співпраці студентів, науковців та менеджерів-практиків навчання на освітній програмі надасть можливість отримати той професійний досвід, який допоможе не тільки успішному навчанню, але й вдалому працевлаштуванню, кар’єрному зростанню і високим професійним досягненням. Програма вчить лідерству й успішному поведінковому менеджменту, дає дорожню карту, що веде до успіху у глобальному цифровому просторі.

Нехай усе це стане гарним підґрунтям, запорукою успіхів і нових звершень задля розбудови та процвітання України.

 1 семестр

2 семестр

3 семестр

Навчальні плани

2020 2020

2018 2018