073 Менеджмент  /  Логістика
Форма навчання Денна
Призначення ОП бакалавра (випускники шкіл)
Тривалість 3р 10міс
Кафедра 602
Вартість контракту денної форми
Перший рік Другий рік Третій рік Четвертий рік Сумма
23400 23400 23400 23400 93600
Гарант освітньої програми: Романенков Юрій Олександрович
Інформація про освітню програму

Основним об'єктом управління логістики, як господарської діяльності, є матеріальний потік, що проходить по логістичному ланцюгу, починаючи від первинного джерела сировини через всі проміжні процеси аж до надходження готової продукції до кінцевого споживача. Об'єктами управління є також фінансові та інформаційні потоки.

Реалізація концепції логістики забезпечує ефективну діяльність виробничих, торгових і транспортних підприємств. Логістика дозволяє на науковій основі вирішувати безліч різноманітних завдань різної складності і масштабів:

Навчальний процес, побудований за модульним принципом відповідно до вимог Болонської конвенції, забезпечує глибоке вивчення базових менеджерських, економічних і загальноосвітніх дисциплін, зміст яких регулярно оновлюється під вимоги бізнесу.

7 семестр

8 семестр