071 Облік і оподаткування  /  Облік і оподаткування
Форма навчання Денна + заочна
Призначення ОП магістра (професійна)
Тривалість 1р 4міс
Кафедра 604
Вартість контракту денної форми
Перший рік Другий рік Сумма
27250 13625 40875
Вартість контракту заочної форми
Перший рік Другий рік Сумма
12500 6250 18750
Гарант освітньої програми: Калінеску Тетяна Василівна
Інформація про освітню програму

Освітня програма є одною з престижних у сучасних умовах підготовки фахівців у галузі економічних знань. Успішна діяльність підприємства будь-якої форми власності неможлива без постійного обліку витрат виробництва, аналізу собівартості продукції і її калькулювання. У сучасних економічних умовах важливого значення набувають система незалежного фінансового контролю, вивчення законодавчих актів і нормативно-інструктивних документів, міжнародних стандартів аудиту і оподаткування. Перераховані проблеми характеризують зміст професійної підготовки фахівців у галузі обліку і оподаткування.

Економіст з обліку і оподаткування - це затребуваний висококваліфікований фахівець, компетентний в проектуванні інформаційних систем, який вміє інтерпретувати і аналізувати дані про діяльність підприємства і фінансову звітність, давати рекомендації для прийняття управлінських рішень, здійснювати аудит, кваліфіковано консультувати з питань оподаткування.

Сфери професійної діяльності випускників: корпоративні структури, компанії з управління активами, фінансово-кредитні установи, аудиторські компанії, страхові компанії, податкові, фінансові та контрольно-ревізійні органи, казначейства. Основні посади: бухгалтер, аудитор, ревізор, фахівець податкової і контрольно-ревізійної служб, начальник контрольно-ревізійного відділу, провідний економіст, фахівець-експерт з питань обліку і прогнозування діяльності підприємства, державний податковий інспектор, економіст з бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності.

Ті, хто обирають цю освітню програму, вибирають і відповідальну роботу, яка не тільки вимагає від фахівця глибоких економічних знань, уваги, зосередженості, наполегливості й посидючості, але й необхідна в кожній сфері діяльності та на яку завжди є попит.

1 семестр

2 семестр

3 семестр