053 Психологія  /  Психологічне консультування та психотерапія
Форма навчання Денна + заочна
Призначення ОП магістра (професійна)
Тривалість 1 рік 4 місяці
Кафедра 704
Вартість контракту денної форми
Перший рік Другий рік Сумма
27250 13625 40875
Вартість контракту заочної форми
Перший рік Другий рік Сумма
12500 6250 18750
Гарант освітньої програми: Гульман Борис Львович
Інформація про освітню програму

Програма спрямована на підготовку фахівців із надання психологічної допомоги з питань особистісного розвитку та самореалізації, розв'язання міжособистісних взаємин, професійного становлення та вирішення складних життєвих ситуацій. Студенти засвоюють різноманітні підходи і методи практичної роботи у сфері психологічного консультування й психотерапії.

Студенти вивчають:

Студенти беруть участь у різних тренінгах, самі розробляють і проводять їх, працюють на телефонах довіри, волонтерами соціальних служб. Наші студенти регулярно виступають на наукових конференціях і є традиційними переможцями Всеукраїнських студентських олімпіад за напрямом "Психологія" і конкурсів студентських наукових робіт.

1 семестр

2 семестр

3 семестр