053 Психологія  /  Психологічне консультування та психотерапія
Форма навчання Денна + заочна
Призначення ОП магістра (професійна)
Тривалість 1р 4міс
Кафедра 704
Вартість контракту денної форми
Перший рік Другий рік Сумма
27250 13625 40875
Вартість контракту заочної форми
Перший рік Другий рік Сумма
12500 6250 18750
Гарант освітньої програми: Гульман Борис Львович
Інформація про освітню програму

Програма спрямована на підготовку фахівців із надання психологічної допомоги з питань особистісного розвитку та самореалізації, розв'язання міжособистісних взаємин, професійного становлення та вирішення складних життєвих ситуацій. Студенти засвоюють різноманітні підходи і методи практичної роботи у сфері психологічного консультування й психотерапії.

Студенти вивчають:

Студенти беруть участь у різних тренінгах, самі розробляють і проводять їх, працюють на телефонах довіри, волонтерами соціальних служб. Наші студенти регулярно виступають на наукових конференціях і є традиційними переможцями Всеукраїнських студентських олімпіад за напрямом "Психологія" і конкурсів студентських наукових робіт.

1 семестр

2 семестр

3 семестр