051 Економіка  /  Світова економіка
Форма навчання Денна + заочна
Призначення ОП магістра (професійна)
Тривалість 1 рік 4 місяці
Кафедра 605
Вартість контракту денної форми
Перший рік Другий рік Сумма
27250 13625 40875
Вартість контракту заочної форми
Перший рік Другий рік Сумма
12500 6250 18750
Гарант освітньої програми: Безпарточний Максим Григорович
Інформація про освітню програму

Підготовка магістрів за освітньою програмою «Світова економіка» спрямована на вироблення у них компетенції з аналізу економічної кон'юнктури, стану окремих світових товарних ринків, а також прогнозування та економічного моделювання в міжнародних економічних відносинах із застосуванням сучасних комп'ютерних технологій.

Магістр буде готовий вирішувати такі завдання:

Основним видом професійної діяльності магістрів освітньої програми «Світова економіка» є економічна діяльність, що носить організаційно-управлінський характер в державних установах, а також підприємствах різних форм власності, науково-дослідницька діяльність.

У програмі здійснюється з'єднання поглибленого фундаментальної освіти і формування практичних навичок, а також навичок науково-дослідницької роботи, необхідних фахівцям для плідної роботи на різних управлінських посадах в державних і недержавних організаціях, в тому числі фінансових, структурах і реальному секторі економіки, які здійснюють зовнішньоекономічні операції, які передбачають вихід на зовнішні ринки та залучення іноземних інвестицій.

Освітня програма орієнтована на підготовку кваліфікованих майбутніх керівників та працівників підрозділів різного рівня державних і комерційних структур, пов'язаних із зовнішньоекономічною діяльністю, аналітиків і експертів в області міжнародних фінансових ринків, зовнішньоекономічної діяльності та регулювання зовнішньоекономічних відносин.

Фахівець здатен:

1 семестр

2 семестр

3 семестр