029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа  /  Документознавство та інформаційна діяльність
Форма навчання Денна + заочна
Призначення ОП магістра (професійна)
Тривалість 1 рік 4 місяці
Кафедра 801
Вартість контракту денної форми
Перший рік Другий рік Сумма
21000 10500 31500
Вартість контракту заочної форми
Перший рік Другий рік Сумма
12500 6250 18750
Гарант освітньої програми: Прилуцька Алла Євгенівна
Інформація про освітню програму

Використовуючи новітні інформаційні технології документознавці-менеджери здійснюють своєчасну аналітико-синтетичну обробку й одержання інформації з різних галузей суспільно-економічного життя, вирішують проблеми професійної підготовки й підвищення кваліфікації керівників, пошуку резервів управлінського персоналу, удосконалюють стиль і культуру ділових відносин.

Службова інформація охоплює всі сторони виробничої й управлінської діяльності. Якість службових документів безпосередньо впливає на характер цієї діяльності та її результати. Документи є важливим чинником розвитку будь-якого підприємства, організації, фірми. Кваліфікована робота з технічною документацією вимагає спеціальної підготовки, високого рівня професійних знань, умінь і навичок.

Сучасні процеси євроінтеграції України, розширення економічних, політичних, культурних зв'язків зі світовим співтовариством вимагають створення ефективної системи митної комунікації, оптимальних моделей брокерської й декларантської діяльності. Підготовка студентів за такою спеціалізацією забезпечує поглиблене вивчання нормативно-правової бази, новітніх інформаційних технологій і специфіки документообігу в міжнародній сфері.

1 семестр

2 семестр

3 семестр