029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа  /  Документознавство та інформаційна діяльність
Форма навчання Денна + заочна
Призначення ОП магістра (професійна)
Тривалість 1р 4міс
Кафедра 801
Вартість контракту денної форми
Перший рік Другий рік Сумма
21000 10500 31500
Вартість контракту заочної форми
Перший рік Другий рік Сумма
12500 6250 18750
Гарант освітньої програми: Прилуцька Алла Євгеніївна
Інформація про освітню програму

Використовуючи новітні інформаційні технології документознавці-менеджери здійснюють своєчасну аналітико-синтетичну обробку й одержання інформації з різних галузей суспільно-економічного життя, вирішують проблеми професійної підготовки й підвищення кваліфікації керівників, пошуку резервів управлінського персоналу, удосконалюють стиль і культуру ділових відносин.

Службова інформація охоплює всі сторони виробничої й управлінської діяльності. Якість службових документів безпосередньо впливає на характер цієї діяльності та її результати. Документи є важливим чинником розвитку будь-якого підприємства, організації, фірми. Кваліфікована робота з технічною документацією вимагає спеціальної підготовки, високого рівня професійних знань, умінь і навичок.

Сучасні процеси євроінтеграції України, розширення економічних, політичних, культурних зв'язків зі світовим співтовариством вимагають створення ефективної системи митної комунікації, оптимальних моделей брокерської й декларантської діяльності. Підготовка студентів за такою спеціалізацією забезпечує поглиблене вивчання нормативно-правової бази, новітніх інформаційних технологій і специфіки документообігу в міжнародній сфері.

1 семестр

2 семестр

3 семестр