Широка Світлана Іванівна
Навантаження викладача
Дисципліна Викладач(і) Групи Тип Пари Курс онлайн
Філософія Широка Світлана Іванівна 525, 525а, 525аfrl, 525б, 525в, 525і, 525к лекція 1
Гуманітарні дисципліни за вибором (розклад у деканаті) Гуцу Світлана Федорівна, Жарікова Світлана Борисівна, Проценко Ольга Петрівна, Соловйов Віталій Георгійович, Широка Світлана Іванівна 113тст, 129ст, 133т, 139, 211ст, 218ест, 219кіст, 219мб, 219ст, 221ст, 310мб, 319аст, 319мб, 410ст, 411ст, 422ст, 425ст, 432, 435, 522, 535, 535в, 535і практика 1
Гуманітарні дисципліни за вибором (розклад у деканаті) Гуцу Світлана Федорівна, Коновченко Олена Володимирівна, Новицька Олена Леонідівна, Півень Георгій Георгійович, Свинаренко Юлія Валеріївна, Томаз Ірина Анатоліївна, Широка Світлана Іванівна 129ст, 133т, 139, 211ст, 219ст, 310мб, 319мб, 414ст, 422ст, 425ст, 432, 435, 525ст1, 525ст2, 535а, 535б, 535в, 535і, 611пмб практика 1
Філософія Широка Світлана Іванівна 525, 525б практика 2
Філософія Широка Світлана Іванівна 525а, 525аfrl, 525в практика 1
Філософія Широка Світлана Іванівна 525і, 525к практика 2
Резюме викладача

Освіта:

 • Закінчила Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», спеціальність «Інформаційні управляючі системи і технології» (2002 р.).
 • Захистила кандидатську дисертацію на тему «Стереотип поведінки в сучасній комунікативній культурі» за спеціальністю 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури.

Наукові інтереси: 

 • соціальна філософія;
 • філософські проблеми інформаційного суспільства;
 • соціальні та етичні проблеми комунікації;
 • філософія освіти.

Громадська діяльність:

 • заступник декана гуманітарно-правового факультету з навчально-методичної роботи

Забезпечення навчальних дисциплін: 

 • «Філософія» (українською та англійською мовами);
 • «Етика ділового спілкування»;
 • «Демократія: від теорії до практики».

Публікації:

 • History of philosophy: course briefly / A. Svyashchuk, S. Shуroka. - Kharkiv : Nat. Aerospace Univ. named after N. Ye. Zhukovskiy "KhAI", 2015. – 174 р .
 • Philosophy: basic concepts : tutorial / A. Svyashchuk, S. Shуroka, A. Kuznetsov ; Min. of Education and Science of Ukraine, Nat. Aerospace Univ. named after N.Ye. Zhukovskiy "Kharkiv Aviation Inst.". – Kharkiv. – Nat. Aerospace Univ. named after N. Ye. Zhukovskiy "KhAI", 2016. - 62 p.

Статті:

 • Вища освіта як складова соціального капіталу українського суспільства/ С. І. Широка // Філософія в сучасному світі: Матеріали міського міжвузівського науково-практичного семінару, 20-21 листопада 2015 р. – 2015 р. – С. 122-125.
 • Стереотип поведінки: філософсько-антропологічний аспект / С.І. Широка // Гуманітарний часопис: збірник наукових праць. – Х.: Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського «ХАІ», 2015. – № 2. – С. 64-70.
 • Гуманітаризація вищої освіти як умова формування соціального капіталу українського суспільства / С. І. Широка //Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах. – 2017. – № 2. – C. 63-65.
 • Феномен культурної компетентності в контексті проблеми ідентичності соціального суб’єкта / С. І. Широка // ХІV Міжнародна науково-практична конференція «Людина, культура, техніка в новому тисячолітті». – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», 2018. – С. 15-16.
 • Філософія в тестах: навч. посіб. /В.О.Чернієнко В.О., Н.Л.Більчук, С.І.Широка, О.І.Гаплевська. – Харків: Нац. аерокосм. ун-т «Харків. авіа. ін-т». – 2018. – 220 с.
 • Shyroka S.I. Value management as a phenomenon of moral culture: perspectives of research // Гуманітарний часопис: збірник наукових праць. – Харків: Нац. аерокосм. ун-т «Харків. авіац. ін-т». – 2019. – № 1. – С.35-45.