Шевченко Ілона Володимирівна
Навантаження викладача
Дисципліна Викладач(і) Групи Тип Пари Курс онлайн
Дисципліна за вибором (3D графіка та ІЗ в Unity/ МО та ДО) Романенков Юрій Олександрович, Шевченко Ілона Володимирівна 621пст, 622пст, 631п, 632п лекція 1
Дисципліна за вибором (3D графіка та ІЗ в Unity/ МО та ДО) Лучшев Павло Олександрович, Романенков Юрій Олександрович, Шевченко Ілона Володимирівна 621пст, 622пст, 631п, 632п практика 2
Програмування мовою C# Шевченко Ілона Володимирівна 611пмб практика 1
Резюме викладача

З 1997 р. до 2002 р. навчалась в Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», який закінчила з кваліфікацією інженера-дослідника за спеціальністю «Програмне забезпечення автоматизованих систем» на кафедрі «Програмне забезпечення комп’ютерних систем», яка далі була перейменована у кафедру «Інженерія програмного забезпечення».

З 2002 р. до 2005 р. навчалась у очній аспірантурі у Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «ХАІ».

У 2005 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічний наук за спеціальністю 05.13.06 – «Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології».

З 2005 р. до 2006 р. працювала асистентом на кафедрі програмного забезпечення комп’ютерних систем.

З 2006 р. до сьогодення працює доцентом кафедри інженерії програмного забезпечення.

У 2008 р. отримала наукове звання доцента кафедри інженерії програмного забезпечення.

  Має 47 наукових та учбово-методичних публікацій. Викладає дисципліни „Моделювання та аналіз програмного забезпечення”, „Теорія ймовірностей та математична статистика”,  „Методи оптимізації та дослідження операцій”, «Бази даних».