Погудіна Ольга Костянтинівна
Навантаження викладача
Дисципліна Викладач(і) Групи Тип Пари Курс онлайн
Алгоритмізація та програмування (Основи програмування) Погудіна Ольга Костянтинівна 116, 116frl, 117 лекція 1
Моделювання систем (моделювання процессів та систем) Погудіна Ольга Костянтинівна 126ст, 127ст, 136, 137 лекція 1
Системне проектування (КП) Биков Андрій Миколайович, Дружинін Євген Анатолійович, Єремієв Микола Борисович, Кантемир Ірина Володимирівна, Каратанов Володимир Аркадійович, Каратанов Олександр Володимирович, Коба Сергій Олександрович, Крицький Дмитро Миколайович, Овсяннік Віктор Миколайович, Погудіна Ольга Костянтинівна, Шевель Володимир Вікторович 136ст, 137ст, 146, 147 практика 1
Резюме викладача

Google scholar Scopus

Освіта:

У 2003 році закінчила Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» за спеціальністю інформаційні управляючі системи, отримавши кваліфікацію інженера-дослідника. З 2003 по 2006 рр. навчалась у аспірантурі на кафедрі інформаційні управляючі системи. З 2007 по 2008 рік працювала старшим викладачем  на кафедрі інформаційних управляючих систем. З 2008  по теперішній час – доцент кафедри інформаційних технологій проектування.

Кандидат технічних наук з 2007 року. Дисертацію захищено 20 квітня 2007 року у спеціалізованій вченій раді Д 64.062.01 Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут». Отримано диплом ДК №042259, рішення Вищої атестаційної комісії Міністерства освіти і науки України від 20 вересня 2007 року. Вчене звання доцента отримала 31 травня 2013 року. Стаж науково-педагогічної роботи 13 років.

Наукові інтереси: 

 • Ройовий інтелект;
 • Комп’ютерний зір ;
 • Імітаційне моделювання;
 • Безпілотні літальні апарати.

Громадська діяльність:

 • займає посаду секретаря  НМК 2;
 • член  організаційного комітету конференції Integrated Computer Technologies in Mechanical Engineering – Synergetic Engineering

Забезпечення навчальних дисциплін: 

 • «Основи програмування»,
 • «Системологія інженерних знань»,
 • «Інтелектуальні системи та технології»,
 • «Методи та системи штучного інтелекту»,
 • «Алгоритмізація та програмування»,
 • «Automated System of Engineering Calculations».

Публікації:

 • Технологія створення програмних продуктів: навч. посібник / О. К. Погудіна, В. М. Овсяннік, І. М. Бабак, Є. А. Дружинін, Д.М. Крицький, Б. М. Гайдабрус // Харків: ХАІ, 2015. – 257 с.
 • Алгоритмизация та програмування : навч. посібник до лаб. практикуму: навч. посібник / О. К. Погудина, Ю. А. Болкун, И. Н. Бабак, Д.М. Крицький // Харків : ХАІ, 2016. – 68 с.
 • Алгоритмізація та програмування : конспект лекцій / А. В. Погудін, О. К. Погудіна ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". - Харків. - Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т", 2020. - 43 с.
 • Алгоритмізація та програмування : метод. рек. до самост. роботи студентів / М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; уклад.: О. К. Погудіна, А. Д. Морікова. - Харків. - Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т", 2020. - 54 с .
 • С++ мова не для чайників : навчальний посібник / М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; уклад.: В.М. Овсяннік, О. К. Погудіна. - Харків. - Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т", 2020. - 122 с.
 • Інтелектуальна власність в ІТ-проектах : навч. посіб. / І. М. Бабак, Є. А. Дружинін, О. К. Погудіна ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". - Харків. - Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т", 2009. - 36 с.
 • Інтелектуальний аналіз даних : навч. посіб. до виконання лаб. робіт / І. М. Бабак, Ю. М. Толкунова, А. В. Погудин, О. К. Погудіна ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". - Харків. - Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т", 2019. - 118 c .
 • Науково-освітні школи Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" : [монографія] / М. Ф. Бабаков, О. О. Баранов, І. В. Бичков, Н. Л. Більчук [та др. ] ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; за заг. ред. М. В. Нечипорука. - Харків. - Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т", 2020. - 400 с.
 • Информационные технологии корпоративного управления и стратегического менеджмента : учеб. пособие по лаб. практикуму / Ю. А. Белоконь, О. К. Погудина ; М-во образования и науки Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т". - Х. - Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", 2015. - 42 с.
 • Автоматизация формирования итогов деятельности предприятия : учеб. пособие по лаб. практикуму / В. И. Горлова, О. К. Погудина, А. А. Филатова ; М-во образования и науки Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т". - Х. - Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", 2007. - 55 с.
 • Информационные технологии проектирования авиационной техники : монография / В. Ю Гранин, В. В. Шевель, О. К. Погудина, Д. Н. Крицкий ; М-во образования и науки Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т". - Харьков. - Факт, 2018. - 166 с.
 • Обработка и распознавание изображений в системах автоматизированного проектирования : учеб. пособие по лаб. практикуму / Е. А. Дружинин, О. К. Погудина, И. Н. Бабак, А. В. Губарев ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т". - Х. - Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", 2011. - 52 с.
 • Моделирование распределенных систем обработки данных : учеб. пособие по лаб. практикуму / Е. А. Дружинин, О. К. Погудина, И. Н. Бабак, С. А. Коба ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т". - Х. - Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", 2013. - 48 с.
 • Автоматизация управления качеством на производстве : учеб. пособие по лаб. практикуму / Е. А. Дружинин, О. К. Погудина, М. С. Мазорчук ; М-во образования и науки Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т". - Х. - Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", 2007. - 57 с.
 • Інформаційна підтримка процесів розроблення виробів авіаційної техніки : навч. посіб. / Є. А. Дружинін, С. А. Яшин, А. В. Смоляков, О. К. Погудіна. - Х. - Нац. аерокосмічний ун-т "ХАІ", 2009. - 34 с.
 • Моделювання систем : навч. посіб. до самост. роботи / А. В. Погудін, О. К. Погудіна, С. В. Губін ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". - Харків. - Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т", 2018. - 104 с. 
 • Компьютерный перевод технических текстов : лаб. практикум , Ч. 2 / Е. И. Рыженко, И. Н. Бабак, О. К. Погудина ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т". - Х. - Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", 2013. - 56 с.
 • Компьютерный перевод технических текстов : лаб. практикум , Ч. 1 / Е. И. Рыженко, И. Н. Бабак, О. К. Погудина. - Х. - Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", 2012. - 51 с .
 • Теорія ймовірностей : навч. посіб. / Ю. М. Толкунова, С. О. Коба, Ю. О. Пащук, О. К. Погудіна ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". - Харків. - Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т", 2019. - 80 с.
 • Основы исследования операций : учеб. пособие / Ю. Н. Толкунова, В. Ю. Гранин, О. К. Погудина, С. А. Коба [та др. ] ; М-во образования и науки Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т". - Харьков. - Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", 2016. - 92 с.
 • Автоматизация геометрического моделирования в среде Solidworks : метод. указ. по выполнению лаб. работ / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т" ; сост. В. В. Шевель, И. Н. Бабак, А. Ю. Ефремов, Е. И. Рыженко, О. К. Погудина, Р. Г. Ерохин. - Х. - Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", 2012. - 52 с.

Статті:

 • Yeremiyev, M. B., Karatanov, O. V., Kritsky, D. N., & Pogudina, O. K. (2019). Automated System of the Variable-Pitch Propeller Rotation Control. In IEEE 2019 14th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies, CSIT 2019 - Proceedings (Vol. 2, pp. 186–191). Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. https://doi.org/10.1109/STC-CSIT.2019.8929757
 • Pohudina, O., Kritskiy, D., Karatanov, A. V., & Bykov, A. N. (2020). Possibilities of Position Determination. In Advances in Intelligent Systems and Computing (Vol. 1113 AISC, pp. 523–537). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-37618-5_45
 • Pohudina, O., Kritskiy, D., Bykov, A. N., & Szalay, T. (2020). Method for Identifying and Counting Objects. In Advances in Intelligent Systems and Computing (Vol. 1113 AISC, pp. 161–172). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-37618-5_15
 • Pohudina, O., Kritskiy, D., Koba, S., & Pohudin, A. (2020). Assessing Unmanned Traffic Bandwidth. In Advances in Intelligent Systems and Computing (Vol. 1113 AISC, pp. 447–458). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-37618-5_38
 • D. N. Kritsky, V. M. Ovsiannik, O. K. Pogudina, V. V. Shevel, E. A. Druzhinin / Model for Intercepting Targets by the Unmanned Aerial Vehicle // Mathematical Modeling and Simulation of Systems. – 2019. – AISC, Vol. 1019 - PP. 197-206 https://doi.org/10.1007/978-3-030-25741-5_20
 • Kritsky, D.N., Druzhinin, E.A., Pogudina, O.K., Kritskaya, O.S. A Method for Assessing the Impact of Technical Risks on the Aerospace Product Development Projects // Advances in Intelligent Systems and Computing. – 2019. – Vol. 871 - PP 504-521. https://doi.org/10.1007/978-3-030-01069-0_36
 • Крицький, Д.М. Бизнес-моделі у startup проектах / Д.М. Крицкий, О.К. Погудіна, Ю.О. Болкун // Управління розвитком складних систем. – 2016. - № 28.
 • Крицкий, Д.Н. Модификация метода «Дом качества» / Д.Н. Крицкий, Ю.А. Пащук, О.С. Крицкая, А.Д. Носач // Управління розвитком складних систем. – 2018. - № 35.
 • Модель формирования стркутуры технологической подготовки производства в проектах создания наукоемкой техники / В. П. Божко, Е. А. Дружинин, О. К. Погудина ; Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е.Жуковского "ХАИ", г.Харьков, Украина // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии . - Х.,2007. - Вып. 36. - С. 135-138 .
 • Метод оценки сроков проекта технологической подготовки производства наукоемких изделий / Д. В. Божко, В. М. Илюшко, О. К. Погудина ; Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского "ХАИ", г.Харьков, Украина // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии : сб. науч. трудов / МОНУ, Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "ХАИ" . - Х.,2009. - Вып. 42. - С. 269-274 .
 • Использование метода функционально-логических матриц для выбора технологических маршрутов в авиационном производстве / Д. В. Божко, О. В. Каширина, О. К. Погудина // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии : сб. науч. трудов / МОНУ, Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "ХАИ" . - Харьков,2010. - Вып. 48. - С. 105-110 .
 • Информационная система обоснования характеристик высокотехнологичных проектов / Д. В. Божко, О. К. Погудина ; Национальный аэрокосмический университет им.Н.Е.Жуковского "ХАИ", Украина // Радіоелектронні і комп'ютерні системи. - 2008. - № 3. - С. 102-108 . –
 • Метод формирования интегрального показателя эффективности проектов информатизации / А. Д. Болгаров, И. Н. Бабак, О. К. Погудина, С. А. Коба // Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба . Збірник наукових праць / М-во оборони України . - Харків,2011. - Вип. 3(29). - С. 95-102 .
 • Формализация и алгоритмизация процессов сборки в самолетостроении / В. В. Воронько, О. К. Погудина // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии : сб. науч. тр. / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т" . - Х.,2012. - Вып. 57. - С. 86-92 .
 • Формирование облика самолета в среде интегрированной системы автоматизированного проектирования / В. Ю. Гранин, Т. С. Иноземцева, О. К. Погудина, Т. А. Сидоренко [та др. ] ; Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского "ХАИ" // Авиационно-космическая техника и технология : Научно-технический журнал . - Харьков,2010. - № 2. - С. 47-54 .
 • Анализ существующих методов управления содержанием проектов автоматизации работ конструкторского и технологического проектирования / Е. А. Дружинин, О. К. Погудина, А. В. Губарев, Т. Ю. Павленко // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии : сб. науч. тр. / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т" . - Х.,2011. - Вып. 50. - С. 96-102 .
 • Системный анализ стадий и этапов жизненного цикла разработки сверхлегких и легких летательных аппаратов / Е. А. Дружинин, О. К. Погудина, С. А. Яшин ; Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского "ХАИ" // Авиационно-космическая техника и технология . - Харьков,2008. - № 1. - С. 89-92 .
 • Модифікація методу урахування ризиків проекту розробки технічних систем / А. Д. Морікова, О. К. Погудіна // Радіоелектронні і комп'ютерні системи : наук. - техн. журн. / М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т". - 2019. - № 3. - С. 55-62 
 • Метод поддержки автоматизированного процесса сборки панелей и узлов самолетостроительного предприятия / В. Н. Павленко, В. В. Воронько, О. К. Погудина // Вестник УГАТУ : Вестник Уфимского государственного авиационного технического университета / Уфимский государственный авиационный технический университет. - 2013. - № 4. - С. 24-28 
 • Алгоритм оценки пропускной способности при управлении трафиком беспилотных летательных аппаратов / О. Погудина, И. Вайленко // Авиационно-космическая техника и технология : Научно-технический журнал. - 2018. - № 3. - С. 69-75
 • Имитационная модель мультиагентной сети беспилотных летательных аппаратов / О. К. Погудина // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии : сб. науч. тр. / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т" . - Х.,2013. - Вып. 58. - С. 143-146 
 • Обзор моделей и средств построения концептуальной модели мультикоптера / О. К. Погудина, А. Ю. Гетьманская, В. А. Шепитько // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т" . - Харьков,2016. - Вып. 73. - С. 16-21 
 • Коммуникационная модель научно-исследовательских работ разработчиков беспилотных летательных аппаратов / О. К. Погудина, А. В. Погудин // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т" . - Харьков,2016. - Вып. 72. - С. 219-223