НАУ «ХАІ» Слава Україні!
Носиков Олександр Сергійович card

Носиков Олександр Сергійович

Помічник декана з інформаційних технологій на факультеті 6

асистент на кафедрі 603

Резюме викладача

У 2002 році з відзнакою закінчив Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» за спеціальністю «Програмне забезпечення автоматизованих систем» й отримав ступень магістра.

Навчалася в аспірантурі на кафедрі інженерії програмного забезпечення. Працює над дисертацією на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за темою «Моделі і методи  адаптивного контролю знань студентів».

З 2002 по по теперішній час – Завідуючий лабораторією дистанційного навчання відділу дистанційних освітніх технологій.

На посаді завідуючого лабораторією приймає участь у розробці нормативної документації відділу дистанційних освітніх технологій, розробляє методичні інструкції з використання системи с дистанційного навчання «Moodle»  для викладачів та студентів університету,  проводить навчання навчально-допоміжного персоналу відділу. Також є співавтором та викладачем курсу «Розробка та супроводження дистанційних курсів у системі Moodle»

З 2017 року по теперішній час – старший викладач кафедри інженерії програмного забезпечення.

Є співавтором проекту «Безпаперовий облік й архівування контрольних, розрахункових, розрахунково-графічних, лабораторних та курсових робіт/проектів, рефератів на кафедрах Університету»

Має 8 наукових публікацій. Викладає дисципліни: «Бази даних», «Комп’ютерні мережи та HTML» .