НАУ «ХАІ» Слава Україні!
Якушева Євгенія Михайлівна card

Якушева Євгенія Михайлівна

Заступник декана з навчально-виховної роботи на факультеті 7

старший викладач на кафедрі 704

Резюме викладача

Якушева Євгенія Михайлівна – старший викладач кафедри психології.

Освіта:

 • 2003-2008 - Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «ХАІ», спеціальність «Психологія». Диплом магістра психології з відзнакою;
 • 2008-2011- аспірантура за спеціальністю 19.00.09 (кафедра  психології Національного аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського «ХАІ»);

Сертифіковані програминавчання:

У 2018 році працювала викладачем у Нанкінському університеті аеронавтики і астронавтики, Нанкін, Китай.

Наукові інтереси:

 • політична психологія,
 • соціальна психологія,
 • організаційна психологія,
 • особливості професійної самосвідомості.

Громадська активність:

 • дійсний член ГС «Національна психологічна асоціація»;

Забезпечення дисциплін:

 • конфліктологія;
 • політична психологія;
 • психологія та педагогіка вищої школи;
 • гуманітарна дисципліна за вибором.

Хобі:

Подорожі, іноземні мови, йога.

Основні публікації:

 1. Якушева Є.М. Взаємозв’язок структури самоставлення і рівня конструктивності стратегій подолаючої поведінки у осіб, чия діяльність пов’язана з особливими умовами. Є.М.Якушева // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» ‑ Додаток 2 до Вип.35, Том I (13): Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К.: Гнозис, 2015. с.432-438.
 2. Якушева Є.М. Вплив психологічного тренінгу на підвищення рівня конструктивності стратегій подолальної поведінки у працівників ДСНС України/ Збірник наукових праць «Науковий вісник Херсонського державного університету». Серія «Психологічні науки», Випуск 3, Том I — Херсон; видавничий дім «Гельветика», С.159-163.
 3. Якушева Є.М. Проблеми дослідження психологічних особливостей професійної самосвідомості суб’єктів у екстремальних умовах діяльності/ Europeanhumanitiesstudies: StateandSociety. Issue — Krakow, Poland: InternationalPublishing, 2018 p.p.106-115.
 4. Gulyi Y.I.,Nauchitel O.D.,Tynkov O.M.Improvement of the Reliability of Speech Input Systems by Taking intoAccount the Emotional State of the Operator. Springer Nature Switzeriang AG 2020. Integrated Computer Technologies in Mehanical Engineering. AISC 1113. pp. 471-481. 2020.

Методичні рекомендації:

 1. Методичні рекомендації до курсу "Філософія". "Свідомість". Видавничий центр «ХАІ». Харків, 2017. –– [Укр. мова.] 36 с.