Гуцу Світлана Федорівна
Навантаження викладача
Дисципліна Викладач(і) Групи Тип Пари Курс онлайн
Інформаційне право Гуцу Світлана Федорівна 736ю, 737ю лекція 1
Трудове право Гуцу Світлана Федорівна 728ю, 729ю лекція 1
Гуманітарні дисципліни за вибором (розклад у деканаті) Гуцу Світлана Федорівна 231ст, 239 ст, 249, 621пСТ, 728ю практика 1
Інформаційне право Гуцу Світлана Федорівна 736ю практика 1
Інформаційне право Гуцу Світлана Федорівна 737ю практика 1
Трудове право Гуцу Світлана Федорівна 728ю практика 1
Трудове право Гуцу Світлана Федорівна 729ю практика 1
Резюме викладача

Освіта:

У 2000 році закінчила Харківський державний педагогічний університет (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди), за спеціальністю «Правознавство», у 2007 році закінчила аспірантуру Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. З 2007 року – кандидат юридичних наук за спеціальністю «трудове право; право соціального забезпечення», тема кандидатської дисертації: «Правове регулювання відпусток цільового призначення». З 2012 року – доцент кафедри права (№702) гуманітарно-правового факультету (попередня назва - політології та історії) Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”. Стаж науково-педагогічної роботи складає 20 років.

Наукові інтереси: 

 • трудове право;
 • право соціального забезпечення;
 • особливості правовідносин в ІТ – сфері;
 • правове регулювання меріжі Інтернет;
 • інформаційна безпека особистості.

Громадська діяльність:

 • Організатор та активний учасник заходів на кафедрі права (№702) та на гуманітарно-правовому факультеті університету.
 • Членство у ГО «Асоціація правників України».

Забезпечення навчальних дисциплін: 

 • «Трудове право»;
 • «Право соціального забезпечення»;
 • «Фінансове право»;
 • «Інформаційне право»;
 • «ІТ- право»
 • «Податкове право».

Публікації:

За час науково-педагогічної діяльності опубліковано більше 30 науково-методичних праць, серед яких 14 статей у фахових виданнях, 12 посібників: 9 навчальних, 2 методичні, 1 практикум.

 • Фінансове право України. Навч. Посіб./ Гуцу С.Ф. м. Харків; Національний аерокосмічний університет ім М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», 2020. 96с.
 • Написання й оформлення курсових робіт ы рефератів з юридичних дисциплін. Методичні рекомендаіії. м. Харків. Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний   інститут», 2018. 48 с.
 • Право інтелектуальної власності. Навч. посіб./ Гуцу С.Ф., Гордіюк А. О., Мкртчян М. Г. м. Харків. Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут", 2017. 74с.

Статті:

 • Вплив індустрії 4.0 на трудові відносини і ринок праці: Міжнародний досвід для України // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПРАВО. Випуск 61. Том 1. 2020. С. 101-106.
 • Трансформація трудових відносин в Україні внаслідок глобальної інформатизації. // Visegrad Journal on Human Rights. 2019. № 2. Частина 1. 2019.
 • Правове регулювання мережі ІНТЕРНЕТ: Міжнародний і вітчизняний досвід // «Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право». 2018. (№ 2/2018). C. 114-125.
 • Проблеми митного регулювання в Україні в умовах євроінтеграції // Гуманітарний часопис: Збірник наукових праць. Харків: ХАІ. 2013. № 4. С. 105-109.
 • Актуальні питання реформування трудового законодавства України// Гуманітарний часопис: Збірник наукових праць. Харків: ХАІ. 2013. № 3. С.108-112.
 • Вплив Industry 4.0 на професійну підготовку кадрів // Юридична наука в ХХІ столітті: перспективні та пріоритетні напрями досліджень: тези доповідей міжнарод-ної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 8–9 травня 2020 року. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. С.84-89.
 • Трансформація трудових відносин та виникнення нових форм зайнятості в Україні внаслідок глобальної інформатизації // International scientific and practical conference «New challenges of legal science in Ukraine and EU countries» Miskolc, Hungary, April 19–20, 2019. Miskolc: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2019. 464 pages. 2019. C. 169-172.
 • Правове регулювання інтернет-відносин в Україні //International scientific and practical conference «Legal practice in the EU countries and in Ukrainea tthe modernstage»: Conference proceedings, January 25-26, 2019. Arad, Romania. 2019. C. 325-329.
 • Безпека людини в інформаційному просторі: Європейський досвід в Україні // «Modern jurisprudence of the European Union: the interaction of law, rulemaking and practice» Lublin, Republic of Poland April 17, 2018. 2018.
 • Державний контроль інформаційного простору в мережі Інтернет // Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного та ІТ права: матеріали третьої всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 17-18 травня 2019 р.). Львів: Юрид. ф-т Львів. нац. Ун-ту ім. І. Франка, 2019. 218 с. 2019. C. 57-63
 • Забезпечення безпеки людини в інформаційному просторі як шлях до євроінтеграції // Науково-практичний семінар: «Забезпечення кібербезпеки: Правові та технічні аспекти», 8 листопада 2018р., м. Харків. 2018. C. 38-44.