Гуцу Світлана Федорівна
Навантаження викладача
Дисципліна Викладач(і) Групи Тип Пари Курс онлайн
Право соціального забезпечення Гуцу Світлана Федорівна 746ю лекція 1
Правова компетентність Гуцу Світлана Федорівна, Остропілець Василь Романович, Савчук Олена Олександрівна 116, 116frl, 117, 119, 215, 310, 310frl, 311, 312, 312а, 313, 314, 315, 315а, 316, 317, 318, 319, 412, 413, 415, 510, 512, 514, 515, 515а, 515б, 515в, 515і, 516, 518, 519, 522, 611е, 611м, 611мг, 611ме, 611меfrl, 611оо, 611пт, 611пуа, 611ф, 710п, 711п, 712п лекція 1
Фінансове право Гуцу Світлана Федорівна 728ю, 729ю лекція 1
Гуманітарні дисципліни за вибором (розклад у деканаті) Гуцу Світлана Федорівна, Жарікова Світлана Борисівна, Проценко Ольга Петрівна, Соловйов Віталій Георгійович, Широка Світлана Іванівна 113тст, 129ст, 133т, 139, 211ст, 218ест, 219кіст, 219мб, 219ст, 221ст, 310мб, 319аст, 319мб, 410ст, 411ст, 422ст, 425ст, 432, 435, 522, 535, 535в, 535і практика 1
Гуманітарні дисципліни за вибором (розклад у деканаті) Гуцу Світлана Федорівна, Коновченко Олена Володимирівна, Новицька Олена Леонідівна, Півень Георгій Георгійович, Свинаренко Юлія Валеріївна, Томаз Ірина Анатоліївна, Широка Світлана Іванівна 129ст, 133т, 139, 211ст, 219ст, 310мб, 319мб, 414ст, 422ст, 425ст, 432, 435, 525ст1, 525ст2, 535а, 535б, 535в, 535і, 611пмб практика 1
Правова компетентність Гуцу Світлана Федорівна 119, 412, 415, 512 практика 1
Правова компетентність Гуцу Світлана Федорівна 519 практика 1
Правова компетентність Гуцу Світлана Федорівна, Остропілець Василь Романович 312, 318, 319, 413, 510, 516, 611м, 611пуа практика 1
Правова компетентність Гуцу Світлана Федорівна, Остропілець Василь Романович, Савчук Олена Олександрівна 116, 116frl, 117, 119, 215, 412, 515в, 516, 518, 522, 611оо, 611пт, 611ф практика 1
Правова компетентність Гуцу Світлана Федорівна, Каніщев Григорій Юрійович, Остропілець Василь Романович, Савчук Олена Олександрівна 119, 215, 310, 310frl, 311, 312, 312а, 313, 315, 315а, 318, 319, 413, 510, 514, 515, 515а, 515б, 515в практика 1
Правова компетентність Гуцу Світлана Федорівна 312, 313, 314, 315, 315а, 518, 711п практика 1
Правова компетентність Гуцу Світлана Федорівна, Каніщев Григорій Юрійович, Савчук Олена Олександрівна 316, 317, 318, 510, 514, 515і, 516, 710п, 711п практика 1
Фінансове право Гуцу Світлана Федорівна 728ю практика 2
Фінансове право Гуцу Світлана Федорівна 729ю практика 1
Резюме викладача

Освіта:

У 2000 році закінчила Харківський державний педагогічний університет (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди), за спеціальністю «Правознавство», у 2007 році закінчила аспірантуру Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. З 2007 року – кандидат юридичних наук за спеціальністю «трудове право; право соціального забезпечення», тема кандидатської дисертації: «Правове регулювання відпусток цільового призначення». З 2012 року – доцент кафедри права (№702) гуманітарно-правового факультету (попередня назва - політології та історії) Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”. Стаж науково-педагогічної роботи складає 20 років.

Наукові інтереси: 

 • трудове право;
 • право соціального забезпечення;
 • особливості правовідносин в ІТ – сфері;
 • правове регулювання меріжі Інтернет;
 • інформаційна безпека особистості.

Громадська діяльність:

 • Організатор та активний учасник заходів на кафедрі права (№702) та на гуманітарно-правовому факультеті університету.
 • Членство у ГО «Асоціація правників України».

Забезпечення навчальних дисциплін: 

 • «Трудове право»;
 • «Право соціального забезпечення»;
 • «Фінансове право»;
 • «Інформаційне право»;
 • «ІТ- право»
 • «Податкове право».

Публікації:

За час науково-педагогічної діяльності опубліковано більше 30 науково-методичних праць, серед яких 14 статей у фахових виданнях, 12 посібників: 9 навчальних, 2 методичні, 1 практикум.

 • Фінансове право України. Навч. Посіб./ Гуцу С.Ф. м. Харків; Національний аерокосмічний університет ім М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», 2020. 96с.
 • Написання й оформлення курсових робіт ы рефератів з юридичних дисциплін. Методичні рекомендаіії. м. Харків. Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний   інститут», 2018. 48 с.
 • Право інтелектуальної власності. Навч. посіб./ Гуцу С.Ф., Гордіюк А. О., Мкртчян М. Г. м. Харків. Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут", 2017. 74с.

Статті:

 • Вплив індустрії 4.0 на трудові відносини і ринок праці: Міжнародний досвід для України // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПРАВО. Випуск 61. Том 1. 2020. С. 101-106.
 • Трансформація трудових відносин в Україні внаслідок глобальної інформатизації. // Visegrad Journal on Human Rights. 2019. № 2. Частина 1. 2019.
 • Правове регулювання мережі ІНТЕРНЕТ: Міжнародний і вітчизняний досвід // «Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право». 2018. (№ 2/2018). C. 114-125.
 • Проблеми митного регулювання в Україні в умовах євроінтеграції // Гуманітарний часопис: Збірник наукових праць. Харків: ХАІ. 2013. № 4. С. 105-109.
 • Актуальні питання реформування трудового законодавства України// Гуманітарний часопис: Збірник наукових праць. Харків: ХАІ. 2013. № 3. С.108-112.
 • Вплив Industry 4.0 на професійну підготовку кадрів // Юридична наука в ХХІ столітті: перспективні та пріоритетні напрями досліджень: тези доповідей міжнарод-ної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 8–9 травня 2020 року. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. С.84-89.
 • Трансформація трудових відносин та виникнення нових форм зайнятості в Україні внаслідок глобальної інформатизації // International scientific and practical conference «New challenges of legal science in Ukraine and EU countries» Miskolc, Hungary, April 19–20, 2019. Miskolc: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2019. 464 pages. 2019. C. 169-172.
 • Правове регулювання інтернет-відносин в Україні //International scientific and practical conference «Legal practice in the EU countries and in Ukrainea tthe modernstage»: Conference proceedings, January 25-26, 2019. Arad, Romania. 2019. C. 325-329.
 • Безпека людини в інформаційному просторі: Європейський досвід в Україні // «Modern jurisprudence of the European Union: the interaction of law, rulemaking and practice» Lublin, Republic of Poland April 17, 2018. 2018.
 • Державний контроль інформаційного простору в мережі Інтернет // Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного та ІТ права: матеріали третьої всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 17-18 травня 2019 р.). Львів: Юрид. ф-т Львів. нац. Ун-ту ім. І. Франка, 2019. 218 с. 2019. C. 57-63
 • Забезпечення безпеки людини в інформаційному просторі як шлях до євроінтеграції // Науково-практичний семінар: «Забезпечення кібербезпеки: Правові та технічні аспекти», 8 листопада 2018р., м. Харків. 2018. C. 38-44.