Гараєв Мікаіл Вагіфович • ХАІ
Гараєв Мікаіл Вагіфович card

Гараєв Мікаіл Вагіфович

Помічник ректора з інноваційної та міжнародної діяльності

канд. екон. наук

Резюме викладача

Освіта:
Український державний університет залізничного транспорту, 2015 р., «Менеджмент і адміністрування», менеджер-управитель.
Кандидат економічних наук з 2020 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д.64.820.05 при Українському державному університеті залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.04-економіка та управіння підприємством (за видами економічної діяльності), тема дисертації «Організаційно-економічне забезпечення управління інвестиційної діяльності підприємств залізничного транспорту».
Напрямок наукової діяльності:
Управління підприємствами, розвиток підприємств залізничного транспорту.
Автор:
Автор понад 20 наукових праць та навчально-методичних розробок, з них монографії – 1; конспекти лекцій – 1; інші методичні видання – 1; 10 статей у фахових наукових виданнях. Приймав участь у 10 вітчизняних та міжнародних наукових і науково-практичних конференціях.