НАУ «ХАІ»

Заочне навчання

extramural banner full

Отримання заочної освіти у Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського має ряд переваг для студентів:

  1. Гнучкість графіка: Заочна освіта дозволяє студентам планувати свій навчальний графік, суміщаючи його з роботою, сім'єю та іншими обов'язками.
  2. Економія часу та ресурсів: Відсутність необхідності щоденно відвідувати університет економить час на дорогу та інші ресурси. Також заочна форма навчання зазвичай коштує менше, ніж денна.
  3. Доступність ресурсів: Студенти заочної форми навчання мають доступ до бібліотечних ресурсів, електронних матеріалів, відеозаписів лекцій та інших навчальних матеріалів, які допомагають вивчити предмети в зручний для них час.
  4. Віддалене спілкування: Завдяки сучасним технологіям студенти мають можливість спілкуватися з викладачами та одногрупниками через електронну пошту, форуми або відеоконференції, отримуючи необхідну консультацію та допомогу.
  5. Самостійність: Заочна освіта вимагає від студентів більшої самостійності та дисципліни у плануванні свого навчання, що може сприяти розвитку навичок самоорганізації та саморозвитку.
  6. Робочий досвід: Оскільки заочні студенти зазвичай працюють під час навчання, вони отримують цінний досвід у своїй галузі та розуміють практичні аспекти теоретичних знань, що вивчають. Це може збільшити їхню конкурентоспроможність на ринку праці після закінчення навчання.
  7. Широкий вибір спеціальностей: НАУ «ХАІ» пропонує заочним студентам широкий спектр спеціальностей у галузі авіації та космонавтики, що дає змогу отримати кваліфікацію відповідно до індивідуальних інтересів та перспектив розвитку кар'єри.
  8. Мережеве спілкування: Заочні студенти мають можливість створити професійні мережеві зв'язки з одногрупниками, викладачами та представниками промисловості, що може сприяти їхньому кар'єрному зростанню та розвитку в майбутньому.
  9. Престиж університету: НАУ «ХАІ» є провідним освітнім закладом у галузі авіації та космонавтики, отже отримання диплому цього університету може підвищити престиж студента у професійному середовищі.
  10. Вічнозелений диплом: В умовах швидкого розвитку технологій та зміни вимог до фахівців на ринку праці, можливість отримання так званого "вічнозеленого диплому" стає все більш актуальною. Заочні студенти НАУ «ХАІ» можуть користуватися ресурсами університету для підвищення кваліфікації та професійного розвитку протягом усього свого життя.
Освітньо-професійні программи магістрів з заочною формою навчання
Спеціальність Програма Кафедра
029 Документознавство та інформаційна діяльність 801
051 Економіка підприємства 605
051 Світова економіка 605
053 Психологічне консультування та психотерапія 704
071 Облік і оподаткування 604
072 Фінанси, банківська справа та страхування 604
073 Менеджмент 602
073 Управління проектами 602
073 Логістика 602
075 Маркетинг 605
101 Екологія та охорона навколишнього середовища 106
103 Космічний моніторинг Землі 407
121 Інженерія програмного забезпечення 603
123 Програмовні мобільні системи та Інтернет речей 503
123 Комп'ютерні системи та мережі 503
123 Системне програмування 503
124 Системний аналіз і управління 405
125 Безпека інформаційних і комунікаційних систем 503
131 Динаміка і міцність машин 102
134 Технології виробництва та ремонту літальних апаратів 104
134 Літаки і вертольоти 103
134 Технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок 204
134 Інтелектуальні безпілотні транспортні засоби 105
142 Газотурбінні установки і компресорні станції 201
151 Комп'ютерні технології проектування та виробництва 204
151 Інженерія мобільних додатків 301
152 Якість, стандартизація та сертифікація 303
163 Біомедична інформатика та радіоелектроніка 502
172 Радіоелектронні комп'ютеризовані засоби 502
173 Системи автономної навігації та адаптивного управління літальних апаратів 301
262 Правоохоронна діяльність 702
272 Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів 103
272 Інтелектуальні транспортні системи 301
274 Автомобілі та автомобільне господарство 107