НАУ «ХАІ»

Заочне навчання

extramural banner full
Освітньо-професійні программи магістрів з заочною формою навчання
Спеціальність Програма Кафедра
029 Документознавство та інформаційна діяльність 801
051 Економіка підприємства 605
051 Світова економіка 605
053 Психологічне консультування та психотерапія 704
071 Облік і оподаткування 604
072 Фінанси, банківська справа та страхування 604
073 Менеджмент 602
073 Управління проектами 602
073 Логістика 602
075 Маркетинг 605
101 Екологія та охорона навколишнього середовища 106
103 Космічний моніторинг Землі 407
121 Інженерія програмного забезпечення 603
123 Програмовні мобільні системи та Інтернет речей 503
123 Комп'ютерні системи та мережі 503
123 Системне програмування 503
124 Системний аналіз і управління 405
125 Безпека інформаційних і комунікаційних систем 503
131 Динаміка і міцність машин 102
134 Літаки і вертольоти 103
134 Технології виробництва та ремонту літальних апаратів 104
134 Інтелектуальні безпілотні транспортні засоби 105
134 Технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок 204
142 Газотурбінні установки і компресорні станції 201
151 Інженерія мобільних додатків 301
151 Комп'ютерні технології проектування та виробництва 204
152 Якість, стандартизація та сертифікація 303
163 Біомедична інформатика та радіоелектроніка 502
172 Радіоелектронні комп'ютеризовані засоби 502
173 Системи автономної навігації та адаптивного управління літальних апаратів 301
262 Правоохоронна діяльність 702
272 Інтелектуальні транспортні системи 301
272 Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів 103
274 Автомобілі та автомобільне господарство 107

Переваги отримання заочної освіти у НАУ «ХАІ»

Можливість отримати корисну для подальшого працевлаштування суміжну спеціальність, паралельно навчаючись на денній формі (наприклад 'Інженерія програмного забезпечення' на денній формі + 'Економіка підприємства' на заочній)

Можливість отримати необхідну у подальшому вищу освіту, паралельно отримуючи дохід та досвід на основному робочому місці зі значно меншими витратами часу на сессію, порівняно з денною формою навчання

Можливість завершити освіту (закінчити магістратуру після отримання рівню бакалавра) при працевлаштуванні на повний робочий день та критичній нестачі часу на навчання