ХАІ
Кафедра філософії та суспільних наук (701) • ХАІ

Кафедра філософії та суспільних наук (701)

Інформація

Кафедра філософії та суспільних наук full

Історія кафедри починається з утворення Харківського авіаційного інституту в 30-ті р/ ХХ ст. Сучасну назву кафедра отримала 1978 року. З 1991 року на кафедрі працює аспірантура, 17 випускників якої захистили дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата філософських наук. Також співробітниками кафедри написано та захищено 4 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук.

Основною метою діяльності кафедри є формування у студентів критичного мислення, загального культурного кругозору, здатності до осмислення наукових, політичних та гуманітарних викликів сьогодення, вміння прогнозувати розвиток соціальних процесів.

Кафедра забезпечує викладання загальної для студентів усіх спеціальностей дисципліни "Філософія" та низки варіативних гуманітарних курсів для бакалаврів, магістрів та аспірантів.

Студентам пропонуються на вибір: "Логіка та основи аргументації", "Основи логічного аналізу та ораторського мистецтва", "Етика ділового спілкування", "Порівняльний аналіз світових релігій", "Філософія природознавства", "Демократія: від теорії до практики" тощо.

Наразі на кафедрі працюють 7 викладачів, з яких 6 мають науковий ступень (1 доктор, 5 кандидатів філософських наук), 4 викладачі мають вчене звання доцента.

Науково-дослідницька робота проводиться за темою "Філософія ідентичності соціального суб'єкта".

Під керівництвом викладачів студенти приймають участь у наукових конференціях, написанні наукових робіт та тез доповідей.

Освітні програми

Освітня програма
33 Філософія
ОНП доктора філософії