ХАІ
Кафедра менеджменту та бізнес-адміністрування (602) • ХАІ

Кафедра менеджменту та бізнес-адміністрування (602)

Інформація

Кафедра менеджменту та бізнес-адміністрування full

Кафедра менеджменту - це структурний підрозділ факультету програмної інженерії та бізнесу, випускова кафедра для спеціальності "073. Менеджмент"

за освітніми програмами підготовки бакалаврів:

  • Менеджмент;
  • Логістика;
  • Управління проектами.

за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів:

  • Менеджмент;
  • Логістика;
  • Управління проектами.

Місія кафедри менеджменту полягає в підготовці кваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців в галузі менеджменту та соціально активних членів суспільства.

Кафедра бере свій початок з кафедри технології та організації виробництва, яка була створена в ХАІ у 1930 р., а у 1999 р. перейменована в кафедру менеджменту.

На кафедрі працюють: 2 доктора економічних наук, 2 доктора технічних наук, 2 кандидата економічних та 13 технічних наук, 9 доцентів.

Освітня діяльність кафедри спрямована на глибоке вивчення базових управлінських, економічних і загальноосвітніх дисциплін, зміст яких регулярно оновлюється під потреби сучасного бізнесу. В процесі навчання студенти набувають знань та практичних навичок з окремих функцій менеджменту та управління підприємством в цілому. Відмінними рисами підготовки менеджерів в ХАІ є розширена комп'ютерна підготовка, поглиблене вивчення іноземних мов, вивчення реальних бізнес-процесів при виконанні курсових і дипломних проектів.

З 2016 року і дотепер на кафедрі проводяться наукові дослідження за напрямами "Управління проектами з розвитку промислових підприємств", "Інформаційні технології в менеджменті" та "Моделі й методи оцінювання життєздатності міжнародних проектів". За результатами цих досліджень було опубліковано чотири монографії, п'ять навчальних посібників, 48 статей у фахових виданнях, з них 14 статей - у SCOPUS, зроблено 84 доповіді на конференціях, подано та зареєстровано патенти. Протягом 2018 року захищено 2 докторські та три кандидатські дисертації.

Науково-дослідна робота кафедри є складовою підготовки студентів до самостійної професійної, наукової та педагогічної діяльності. Студенти кафедри беруть активну участь у конференціях, всеукраїнських олімпіадах і конкурсах, де отримують призові місця.

Ауд. 405 імпульсного корпусу, тел. 788-46-02

Освітні програми

Освітня програма
71 Облік і оподаткування
ОП магістра
ОП молодшого бакалавра
72 Фінанси, банківська справа та страхування
ОП магістра
72 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
ОП молодшого бакалавра
ОП бакалавра (мол.спеціалісти)
ОП бакалавра (випускники шкіл)
73 Менеджмент
ОП магістра
ОП бакалавра (випускники шкіл)
73 Управління проектами
ОП магістра
75 Маркетинг
ОП магістра
ОП бакалавра (випускники шкіл)

Викладачі