ХАІ
Кафедра фізики (505) • ХАІ

Кафедра фізики (505)

Інформація

Кафедра фізики full

Кафедра фізики забезпечує освітні програми за дисципліною "Фізика". Головним завданням кафедри в рамках освітнього процесу є формування у студентів уявлень про єдину фізичну картину світу та закономірності будови матерії та її руху, що відображаються в найбільш загальних законах фізики, а також навичок використання набутих знань в майбутній професійній діяльності. Це допомагає студентам сформувати єдиний науковий підхід до аналізу фізичних явищ і процесів, закладених в принципи дії технічних пристроїв, приладів і машин.

Викладацький склад кафедри: 4 доктори технічних наук,  7 кандидатів фізико-математичних та технічних наук (5 професорів, 5 доцентів, 1 старший викладач). Педагоги кафедри є авторами наукових монографій, підручників, навчальних посібників. Викладачі приймали і приймають активну участь в  міжнародних наукових конгресах, конференціях, симпозіумах, семінарах та в навчально-методичних конференціях (Японія, Франція, Австрія, Єгипет, Канада, Іспанія та ін.). Окремі викладачі кафедри пройшли стажування за кордоном і проводять заняття англійською мовою.

Колектив кафедри виконує науково-дослідницьку роботу за двома напрямками:

  1. Застосування біполярного плазмового розряду над поверхнею рідини для очистки води від хімічних забруднень (Державний реєстраційний номер: 0121U108252. Дата реєстрації: 11-02-2021. Керівники роботи: Таран Анатолій Олексійович (д.т.н., професор)).
  2. Дослідження та моделювання нерівноважних процесів в самоорганізованих та неоднорідних системах різної природи (Державний реєстраційний номер: 0121U110101. Дата реєстрації: 26-03-2021. Керівники роботи: Чугай Олег Миколайович (д. т. н., професор)).

Студенти ХАІ регулярно займають призові місця на Всеукраїнських студентських олімпіадах з фізики. На кафедрі фізики працює фізичний гурток "Квант".

Телефони

Зав. кафедри

Таран Анатолій Олексійович 788-45-05

Викладацька 788-43-48

Науково-дослідницька лабораторія вакуумних технологій, Зав. лабораторіями 788- 40-97

Науково-дослідницька лабораторія електрофізичних досліджень матеріалів 788-44-70

Науково-дослідницька лабораторія функціональних матеріалів 788-41-78