ХАІ
Кафедра радіоелектронних та біомедичних комп'ютеризованих засобів та технологій (502) • ХАІ

Кафедра радіоелектронних та біомедичних комп'ютеризованих засобів та технологій (502)

Інформація

Кафедра радіоелектронних та біомедичних комп'ютеризованих засобів та технологій full

Кафедра радіоелектронних та біомедичних комп'ютеризованих засобів і технологій здійснює підготовку кваліфікованих фахівців за трьома спеціальностями:

"122. Комп'ютерні науки", "163. Біомедична інженерія", "172. Телекомунікації та радіотехніка". Освітні програми навчання відповідають міжнародним стандартам, запитам роботодавців та тенденціям розвитку сучасних комп'ютерних, біомедичних, телекомунікаційних та радіотехнічних технологій.

Навчальний процес ґрунтується на сучасному матеріальному забезпеченні, яке розташовано у п'яти навчальних аудиторіях та восьми лабораторіях. Лабораторії оздоблені медичним обладнанням провідних виробників, комп'ютерні класи з мультимедійним обладнанням та діючими зразками безпілотних літальних апаратів з радіоелектронною складовою. Викладання фахових дисциплін забезпечує колектив професіоналів, в якому поєднується педагогічний та науковий досвід трьох докторів наук, трьох професорів та восьми доцентів з ініціативністю та креативністю молодих колег. Це дозволяє знаходити індивідуальні важелі впливу на активність та ініціативу кожного здобувача вищої освіти в навчанні та наукових розробках. Творчий зв'язок співробітників кафедри з ІТ-компаніями, промисловими підприємствами, медичними і фармацевтичними установами України та держав Євросоюзу дозволяє адаптувати випускників до практичних задач сьогодення вже на стадії навчання та забезпечити їх достойне працевлаштування.

Освітні програми

Освітня програма
122 Комп'ютерні технології в біології та медицині
ОП бакалавра (мол.спеціалісти)
ОП бакалавра (випускники шкіл)
163 Біомедична інженерія
ОП бакалавра (мол.спеціалісти)
ОП бакалавра (випускники шкіл)
163 Біомедична інформатика та радіоелектроніка
ОП магістра

Викладачі