ХАІ
Кафедра конструкцій і проектування ракетної техніки (401) • ХАІ

Кафедра конструкцій і проектування ракетної техніки (401)

Інформація

Кафедра конструкцій і проектування ракетної техніки full

Кафедра конструкцій і проектування ракетної техніки сформована в 2014 році об'єднанням кафедри ракетно-космічних двигунів і енергетичних установок та кафедри проектування ракетно-космічних апаратів.

Навчання студентів ведеться за спеціальностями "134. Авіаційна та ракетно-космічна техніка" (освітні програми "Ракетні двигуни та енергетичні установки", "Ракетні та космічні комплекси", "Безпілотні літальні комплекси") та "255. Озброєння та військова техніка" (освітня програма "Ракетне та ствольне озброєння").

Кафедра має розвинену матеріальну базу, що дозволяє готувати фахівців найсучаснішого рівня.

Студенти навчаються в спеціалізованих навчальних та лабораторних аудиторіях, де моделюють і проектують різноманітні агрегати та конструкції аерокосмічного та оборонного призначення. Забезпечуючи високий рівень фундаментальної та спеціальної підготовки студентів, кафедра приділяє велику увагу вивченню сучасних інтегрованих комп'ютерних технологій. Студенти оволодівають навичками створювати і практично використовувати сучасне програмне забезпечення, яке дозволяє автоматизувати роботу розробників ракетно-космічної техніки та іншої новітньої техніки. Рівень підготовки випускників дозволяє їм успішно працювати в будь-якій галузі сучасного промислового виробництва та в сфері малого бізнесу. Кафедра веде плідну наукову роботу в рамках співпраці з вітчизняними та закордонними підприємствами і науково-дослідницькими установами.

223 ауд. учбово-лабораторного корпусу, тел. 788-44-01

Освітні програми