ХАІ
Кафедра інтелектуальних вимірювальних систем та інженерії якості (303) • ХАІ

Кафедра інтелектуальних вимірювальних систем та інженерії якості (303)

Інформація

Кафедра інтелектуальних вимірювальних систем та інженерії якості full

Кафедра інтелектуальних вимірювальних систем та інженерії якості має більш ніж 60-річний досвід підготовки висококваліфікованих інженерних кадрів. Основним напрямком діяльності кафедри є підготовка бакалаврів та магістрів у галузі розробки, виробництва, експлуатації та метрологічного забезпечення сучасних інтелектуальних вимірювальних систем, а також у галузі стандартизації, сертифікації та управління якістю.

Підготовку кадрів проводять досвідчені викладачі, серед яких 13 кандидатів та 2 доктори технічних наук. В навчальних лабораторіях кафедри здобувачі отримують освітні, професійні та наукові компетенції.

Студенти кафедри беруть участь у міжнародних наукових конференціях, стажуваннях, у тому числі закордонних, проходять виробничу практику на сучасних підприємствах, беруть активну участь у студентському житті.

На кафедрі проводиться науково-дослідна робота, тематика якої - підвищення техніко-економічних показників сучасних інформаційно-вимірювальних систем за рахунок нових методів проектування, експлуатації і діагностування, а також розробки конкурентоздатних апаратних засобів.

Освітні програми

Освітня програма
152 Якість та інформаційно-вимірювальні системи
ОНП доктора філософії
175 Інтелектуальні інформаційні вимірювальні системи
ОП магістра
175 Менеджмент якості товарів та послуг
ОП молодшого бакалавра
ОП бакалавра (випускники шкіл)
175 Якість та інформаційно-вимірювальні системи
ОНП доктора філософії
175 Якість, стандартизація та сертифікація
ОП магістра
176 Мікро- та наносистемна техніка
ОП бакалавра (мол.спеціалісти)
ОП бакалавра (випускники шкіл)

Викладачі