НАУ «ХАІ»

Сумісність веб-застосунку з операційними системами

Сумісність протоколу безпеки (SSL)

Згідно з чинним документом постачальника сертифікату рівня захищених сокетів (SSL) заявлено про наступні умови коректної роботи веб-застосунку,що його використовує (mentor.khai.edu, education.khai.edu, se.khai.edu та їх підсистеми)

  • Під коректною роботою мається на увазі відсутність помилок з'єднання звикористанням Chrome, Firefox або Safari на пристроях Apple поточної версії на ОС Android, iOS,Windows або macOS;
  • Коректна робота гарантується на ОС Android 8 / iOS 13 / Windows 7 зі всіма встановленими оновленнями безпеки та функціональності / macOS Sierra та новішими ОС
  • Частково коректна робота з використанням лишевеб-браузеру Firefox гарантуєтьсяна Android 6 / Windows 7 із частково встановленими оновленнями / macOS Mavericks та новішими ОС
  • Коректна робота не гарантується на конфігураціях, відмінних відзазначених вище,команда розробки та підтримки не несе відповідальності за дані випадки (мається наувазі помилки з'єднання з кодом NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID або NET::ERR_CERT_DATE_INVALID)
;