ХАІ Кафедра психології
Освітньо-професійні програми • Кафедра психології ХАІ

Освітньо-професійні програми за спеціальністю 053 Психологія

Бакалаврський рівень

Освітньо-професійна програма "Психологія" (бакалаврський рівень вищої освіти, тривалість 4 роки) розроблена відповідно до стандарту навчання бакалаврів-психологів в Україні. Результатомпроходження цієї програми є наукове розуміння природи психіки, методів та результатів вивченняпсихічних явищ; уміння застосовувати психологічні знання в умовах професійної діяльності.Разом із фундаментальними дисциплінами студенти на цій програмі проходять такі курси, якінженерна психологія та ергономіка, аерокосмічна психологія, поліграфічні дослідження,психологія діяльності в екстремальних умовах тощо.

Магістерський рівень

Освітньо-професійна програма "Психологічне консультування і психотерапія" (магістерський рівень вищої освіти, тривалість 1,4 року) розроблена відповідно до стандартунавчання магістрів-психологів в Україні та спрямована на підготовку фахівців у галузі практичноїта академічної психології. Під час проходження цієї освітньо-професійної програми студентирозвивають свої навички як майбутніх психологів-консультантів у клієнт-центрованому підході впсихології, дізнаються про групові форми психологічної роботи,психологічну діагностику та корекціюдітей та підлітків, психологію та психотерапія життєвих криз тощо, а також отримують досвід у проведенніпсихологічних досліджень. Випускники працюють у сфері психологічного консультування, немедичноїпсихотерапії, викладанні, роботі з людськими ресурсами та кадрами.