ХАІ Кафедра психології
Пропозиції до співпраці • Кафедра психології ХАІ

Пропозиції до співпраці

Відповідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 992 від 22.08.1996 р. "Про порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснюється за державнимзамовленням" та Наказом Міністра освіти України 454 від 30.12.1999 р. "Про працевлаштуваннявипускників вищих навчальних закладів" університетом і кафедрою психології проводяться роботи ізналагодженням зв'язків з галузевими міністерствами, відомствами, підприємствами та установами зметою укладання довгострокових угод-замовлень на підготовку фахівців за спеціальністю "Психологія".

Центр детекції брехні на базі кафедри проводить спеціальні психофізіологічні дослідження зв икористанням поліграфа і пропонує професійні послуги наступним категоріям (клієнтам):

◈ Приватним підприємствам

◈ Приватним особам

◈ Державним структурам.

704 department full