ХАІ Кафедра психології
Напрями досліджень • Кафедра психології ХАІ

Основні напрями наукових досліджень

З 2009 року кафедра займалася реалізацією наукового проекту "Створення інформаційно-аналітичногота психолого-педагогічного супроводу підготовки фахівців в галузі знань "Авіаційна та ракетно-космічна техніка"" (державний реєстраційний номер 0108U011013) (2009 - 2010); з 2011 по 2012 рр. наукова тема - "Створенняпсихолого-педагогічного забезпечення розвитку особистості студентів технічного університету" (державнийреєстраційний номер: 0111U001468); з 2018 по 2020 рр. наукова тема - "Комплексний психологічний супровіднавчально-виховного процесу у сучасному технічному ВНЗ за умов соціально-політичних трансформацій українськогосуспільства" (державний реєстраційний номер: 0117U005564; державний обліковий номер: 0221U100441). У 2021 році затверджено тему НДР кафедри "Комплексне психологічне забезпечення соціалізації особистості здобувачавищої освіти сучасного технічного ЗВО в умовах цифрового середовища" (державний реєстраційний номер: 0121U108583).

Кафедра має сучасну навчальну базу: комп`ютерний клас-"Мультимедійна лабораторія комплексної діагностики функціональних станів людини кафедри психології", читальний зал, обладнаний ПК, навчально-методичний кабінет,кабінет для курсового та дипломного проектування, лабораторію інженерно-психологічних досліджень та обладнанукімнату для проведення соціально-психологічного тренінгу - "Кабінет соціально-психологічного практикуму таінтерактивного навчання кафедри психології".

704 department full