Кафедра психології ХАІ (704)

Хто ми

704 department full

Сьогодні професія психолога є особливо затребуваною і поширеною у системі освіти, в медицині,політиці, бізнесі та рекламі, у рекрутингу та роботі з персоналом, в IT-компаніях і промисловості.

При навчанні майбутніх психологів ми робимо акцент на практичній підготовці та формуванні необхідних професійних навичок і вмінь, щоб вже завтра наші випускники змогли знайти ефективне застосування своїм знанням.

Ми готуємо за спеціальністю 053 Психологія за освітніми програмами "Психологія" (бакалавр) та "Психологічне консультування та психотерапія" (магістр); денна та заочна форма навчання.Підготовка психологів в Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського "ХАІ"відбувається з 1 вересня 2001 року. Становлення і розвиток наукової традиції кафедри здійснювалисяпід керівництвом професора, доктора психологічних наук, академіка АН ВО України Кочаряна О. С..Результати наукових досліджень викладачів кафедри знаходять відображення в монографіях,наукових статтях, тезах конференцій та методичних розробках. За роки існування кафедри захищенобільше 14 кандидатських дисертацій, опубліковано понад 500 наукових робіт. Сьогодні кафедруочолює кандидат психологічних наук, доцент Гулий Юрій Іванович.

Наші викладачі Процес навчання Спеціальність Студентська наука Науково-практична конференція

Наука і проекти

Історія кафедри Напрями досліджень Результати досліджень Співпраця Учбова діяльність Наукові праці