ХАІ Кафедра психології
Студентська наука • Кафедра психології ХАІ

Студентська наука

З лютого 2009 року розпочало свою роботу студентське наукове товариство (СНТ) кафедри психології, мета якого полягає в створенні організаційних форм для самореалізації студентів в сфері науковоїдіяльності. У професійному та науково-методологічному плані якість роботи СНТ забезпечуєтьсядосвідченими фахівцями-викладачами.

Основні завдання СНТ:

 • Організовувати на базі кафедри та факультету наукові гуртки за окремими напрямами дослідницької роботи.
 • Проводити студентські наукові конференції та семінари.
 • Надавати допомогу при виданні кращих наукових праць членів суспільства.
 • Забезпечувати зв'язок та обмін науковими досягненнями між ЗВО м.Харкова і України, з ЗВО іншихкраїн.
 • Координувати і здійснювати спільну роботу з іншими громадськими організаціями для досягненнязадекларованої вище цілі.

Спільно з аспірантами та викладачами кафедри для членів СНТ проводяться заняття з написання тез доповіді, наукових статей, публічні виступи.

Також під керівництвом досвідчених фахівців - викладачів кафедри активно працюють 5 наукових секцій СНТ: психологічного консультування, вікової психології, психології творчості, сексології іконфліктології.

З 2009 року Гуманітарно-правовий факультет, Кафедра психології, Студентське наукове товариство кафедри психології проводять щорічну Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів імолодих вчених "Психологія в сучасному світі".

Робоча мова конференції: українська, англійська.

Форми роботи конференції

 1. Секційні засідання: тематичні доповіді, дискусії.
 2. Публікація в науковому збірнику тез "Психологія в сучасному світі".
 3. Участь у майстер-класах.

Секції та тематичні напрямки роботи конференції.

Секція 1. Теоретичні та методологічні проблеми сучасної психології

Напрямки роботи секції:

 • Актуальні питання інженерної та авіаційно-космічної психології, психології праці, психології діяльності в особливих умовах.
 • Актуальні проблеми медичної психології, гендерної психології та психології розвитку.
 • Актуальні психолого-педагогічні проблеми сучасної освіти.
 • Психологічні аспекти соціалізації особистості здобувача вищої освіти сучасного технічного ЗВОв умовах цифрового середовища.

Секція 2. Актуальні питання прикладної психології

Напрямки роботи секції:

 • Психологічні аспекти соціальної комунікації, кадрового менеджменту та управління.
 • Актуальні проблеми психодіагностики: теорія та практика.
 • Практика психологічного консультування та психокорекції у сучасному цифровому середовищі.

Щороку в конференції беруть участь понад 50-т осіб з різних ЗВО України: Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут", Київського національногоуніверситету імені Тараса Шевченка, Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара,Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Української інженерно-педагогічної академії,Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, КПІ ДВНЗ "Криворізький національнийуніверситет", Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренко, Харківськогонауково-дослідного інституту судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиціїУкраїни, Національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди та ін.

Кожен рік студенти кафедри отримують призові місця або грамоти ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни "Медична психологія", зі спеціальності "Психологія" (Теоретичната прикладна психологія); Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих,технічних і гуманітарних наук у галузях "Загальна психологія", "Гендерні дослідження", "Педагогічната вікова психологія".

За досягнення у навчанні та науковій діяльності студенти кафедри отримують іменні стипендії М.Є. Жуковського (Цокота В.Р. - 2009-2010 рр.; Півень М.А. - 2009-2011 рр.; Старовойт Т.П. - 2009-2011рр.; Лобанова Т.Л. - 2011-2012 рр.; Тухтарова К.Р. - 2012-2013 рр.; Лакіза Ю.Г. - 2016-2017 рр.).

704 science 1 full704 science 2 full704 science 3 full