ХАІ Кафедра психології
Учбово-наукова діяльність • Кафедра психології ХАІ

Учбово-наукова діяльність

Для наукової роботи на кафедрі активно залучаються студенти. З 2009 р. розпочало свою роботу Студентське наукове товариство кафедри психології .За останні 5 років більше 250-ти студентів брали участь у щорічній Всеукраїнській НПК студентів і молодих вчених "Психологія в сучасному світі" (Харків), МНТК "Інтегровані комп'ютерні технології в машинобудуванні" (Харків), ММНПК "Вектори психології" (Харків) тощо. Студенти кафедри мають наукові публікації у співавторстві з викладачами і без співавторства.

Кожен рік студенти кафедри отримують призові місця або грамоти ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни "Медична психологія", зі спеціальності "Психологія" (Теоретична та прикладна психологія); Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих,технічних і гуманітарних наук у галузях "Загальна психологія", "Гендерні дослідження", "Педагогічната вікова психологія".

За досягнення у навчанні та науковій діяльності студенти кафедри отримують іменні стипендії М.Є.Жуковського (Цокота В.Р. - 2009-2010 рр.; Півень М.А. - 2009-2011 рр.; Старовойт Т.П. - 2009-2011рр.; Лобанова Т.Л. - 2011-2012 рр.; Тухтарова К.Р. - 2012-2013 рр.; Лакіза Ю.Г. - 2016-2017 рр.).

704 department 1 full 704 department 2 full