ХАІ Кафедра психології
Науково-практична конференція • Кафедра психології ХАІ

Науково-практична конференція

704 conference 1 full

Міністерство освіти і науки України

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

Гуманітарно-правовий факультет

Кафедра психології

Студентське наукове товариство кафедри психології

Проводять 8-9 квітня 2021 року

Всеукраїнську науково-практичну конференцію

студентів і молодих вчених

"Психологія в сучасному світі"

704 conference 2 full

Робоча мова конференції: українська, англійська. Для участі у конференції необхідно надіслати заявку і тези доповіді.

Всі тези доповідей, що подаються до участі у конференції будуть проходити попередній відбір.

Форми роботи конференції

  1. Секційні засідання: тематичні доповіді, дискусії.
  2. Публікація у науковій збірці тез "Психологія в сучасному світі".
  3. Участь у майстер-класах.

Секції та тематичні напрямки роботи конференції

Секція 1. Теоретичні та методологічні проблеми сучасної психології

Напрямки роботи секції:

  • Актуальні питання інженерної та авіаційно-космічної психології, психології праці, психології діяльності в особливих умовах.
  • Актуальні проблеми медичної психології, гендерної психології та психології розвитку.
  • Актуальні психолого-педагогічні проблеми сучасної освіти.
  • Психологічні аспекти соціалізації особистості здобувача вищої освіти сучасного технічного ЗВОв умовах цифрового середовища.

Секція 2. Актуальні питання прикладної психології

Напрямки роботи секції:

  • Психологічні аспекти соціальної комунікації, кадрового менеджменту та управління.
  • Актуальні проблеми психодіагностики: теорія та практика.
  • Практика психологічного консультування та психокорекції у сучасному цифровому середовищі.

Захiд буде проводится з дотриманням карантинних вимог

Телефони для довідок:

(057)788-42-07 Телефон кафедри

(050)825-10-04 (Півень Маргарита Анатоліївна)

Вимоги до оформлення тез доповідей, Умови участі у конференції, Зразок оформлення тез доповіді та форма Заявки знаходяться в Інформаційному листі, який додається.

704 conference 4 full 704 conference 5 full 704 conference 6 full 704 conference 7 full