ХАІ Кафедра психології
Історія розвитку • Кафедра психології ХАІ

Історія кафедри

Підготовку фахівців за напрямом "Психологія" у Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського "ХАІ" було розпочато 1 вересня 2001 р. за клопотанням 12 підприємств України, які потребуютьспеціалістів з інженерної психології, а також фахівців для соціальної сфери. Підготовка фахівців буларозпочата у складі кафедри політології та історії. Кафедра психології, як випускаюча, була заснована01.11.2002 р.

У штат кафедри входять 4 професора, докторів наук та 17 кандидатів наук, доцентів. Результати наукових досліджень викладачів кафедри знаходять відображення в монографіях, наукових статтях, тезах конференційта методичних розробках. Висока якість викладання професійно-орієнтованих дисциплін досягається зарахунок втілення у навчальний процес доробків наукових досліджень та нових технологій навчання.

Таких результатів в підготовці фахівців кафедра психології Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського "ХАІ" досягає за рахунок формування якісного складу майбутніх фахівців.Спеціальність "Психологія" готує психологів кваліфікаційного рівня "бакалавр", "магістр". Підготовкамагістрів за спеціальністю "Психологія" проводиться за освітньою програмою "Психологічне консультуванняі психотерапія", яка покликана готувати фахівців у сфері психологічної корекції, консультування тапсихотерапії з метою надання психологічної допомоги людям і сім'ям, які хочуть змінитися, вирішитивласні проблеми, знайти в собі нові ресурси і таланти. Студенти також опановують основи психологіїреклами, роботи з кадрами, розробки і впровадження соціальних технологій, поліграфних дослідженьі психологічної експертизи.

704 history 1 full 704 history 2 full