134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка  /  Технології виробництва та ремонту літальних апаратів
Форма навчання Денна + заочна
Призначення ОП магістра (професійна)
Тривалість 1р 4міс
Кафедра 104
Вартість контракту денної форми
Перший рік Другий рік Сумма
21000 10500 31500
Вартість контракту заочної форми
Перший рік Другий рік Сумма
12500 6250 18750
Гарант освітньої програми: Бичков Ігор Валерійович
Інформація про освітню програму

Сучасні літаки і вертольоти насичені різним обладнанням, приладами та механізмами.

Деталі літака і вертольота виготовляють з алюмінієвих і магнієвих сплавів, високоміцних легованих сталей і титанових сплавів, композиційних матеріалів, гуми, пластмас.

Багато з цих матеріалів важко піддаються обробці звичайними методами. Для виготовлення деталей з таких матеріалів розробляють нові наукомісткі технологічні процеси.

Більшість деталей літака мають складні форми, значні габаритні розміри, володіють малою жорсткістю.

Для отримання точних розмірів в процесі складання з них вузлів, відсіків і агрегатів застосовують численні складальні, монтажні і контрольні пристосування і стапеля.

До особливостей складальних процесів відноситься також застосування в планері великого числа різноманітних по конструкції нероз'ємних з'єднань. Для виконання таких сполук використовують спеціалізоване обладнання групової пресової клепки, машини контактного і дугового електрозварювання в середовищі захисних газів і в вакуумі. За спеціальними технологіями виготовляють надлегкі стільникові конструкції, панелі і відсіки з композиційних матеріалів, лопаті несучих і рульових гвинтів вертольотів.

Наявність різноманітних бортових систем - електричних, пневматичних, гідравлічних і жорсткі вимоги до їх безвідмовного функціонування визначають великий обсяг монтажно-регулювальних і контрольно-випробувальних процесів.

В сучасному авіабудуванні все ширше впроваджують інтегровані комп'ютерні технології CAD / CAM / CAE, обладнання з ЧПУ.

Всі ці особливості авіабудування знаходять своє відображення в навчальних дисциплінах і оснащенні лабораторної бази кафедри.

Студенти п'ятого курсу навчаються на серійних авіаційних підприємствах у Харкові (ХДАВП) та Києві (ДП КиАЗ "Авіант"), заняття на яких проводять провідні фахівці галузі.

Кафедра успішно впроваджує в навчальний процес наукові розробки в області нових наукоємних технологій. Результати наукових досліджень реалізуються у виробництві, увійшли складовою частиною в міжнародні контракти з UNAM, Магдебурзьким авіаційним університетом, фірмою "Volkswagen".

1 семестр

2 семестр

3 семестр