131 Прикладна механіка  /  Динаміка і міцність машин
Форма навчання Денна + заочна
Призначення ОП магістра (професійна)
Тривалість 1р 4міс
Кафедра 102
Вартість контракту денної форми
Перший рік Другий рік Сумма
21000 10500 31500
Вартість контракту заочної форми
Перший рік Другий рік Сумма
12500 6250 18750
Гарант освітньої програми: Фомичов Петро Олександрович
Інформація про освітню програму

Робота абсолютної більшості оточуючих нас механізмів і машин нерозривно пов'язана з динамічними навантаженнями. Конструктор повинен забезпечити достатню міцність і довговічність машини в умовах дії цих навантажень. Збільшення міцності, жорсткості і довговічності машин, як правило, досягається збільшенням їхньої ваги. Однак збільшення ваги призводить до зниження ефективності і конкурентоспроможності нового виробу. При цьому рівень ефективності та конкурентоспроможності машини обернено пропорційний її вазі. Практично завжди питання стоїть так: забезпечити достатню міцність і довговічність машини при мінімальній вазі конструкції. Весь комплекс виникаючих при цьому проблем і методи їх вирішення становлять зміст навчання за спеціальністю "Динаміка і міцність машин". Особливу важливість мають питання міцності і ваги в авіабудуванні. Розробка і виробництво на Україні легких літаків і вертольотів, необхідність їх сертифікації також вимагає розгортання комплексу робіт в області міцності. Складність вирішення завдань міцності викликала необхідність широкого застосування електронних обчислювальних машин. Практичні розрахунки конструкцій сьогодні немислимі без застосування ЕОМ. Програма навчання даної спеціальності передбачає вміння впевнено працювати з сучасними галузевими та універсальними програмними комплексами в цій області (NASTRAN, COSMOS, ANSYS та ін.).

Фахівці з Динаміки і міцності машин знайдуть роботу в організаціях, що займаються проектуванням та виготовленням будь-яких об'єктів машинобудування від спортивного спорядження до турбін, танків і літаків. Вони затребувані на Харківському державному авіаційному виробничому підприємстві ("ХАЗ"), Київському державному авіаційному заводі "Авіант", Авіаційному науково-технічному комплексі ім. О.К. Антонова (м. Київ), АТ "Мотор-Січ" (м. Запоріжжя), Запорізькому моторобудівному конструкторському бюро "Прогрес", а також на малих підприємствах, що займаються розробкою, виготовленням і сертифікацією авіаційної техніки.

1 семестр

2 семестр

3 семестр