113 Прикладна математика  /  Обчислювальний інтелект
Форма навчання Денна + заочна
Призначення ОП магістра (професійна)
Тривалість 1 рік 4 місяці
Кафедра 304
Вартість контракту денної форми
Перший рік Другий рік Сумма
22050 11025 33075
Гарант освітньої програми: Чухрай Андрій Григорович
Інформація про освітню програму

Обчислювальний інтелект вивчає методи створення та роботи зі штучним інтелектом, інтелектуальним аналізом даних, машинним навчанням. Вивчаються методи аналізу даних на основі R, Python, MatLab, MathCad, мови програмування С ++, C # /. Net, JavaScript, HTML / CSS, математичні методи аналізу даних і розробки систем штучного інтелекту, нейронні мережі, машинне навчання.

Система навчання фахівців ґрунтується на органічному поєднанні фундаментальної математичної підготовки з глибоким оволодінням комп'ютерної та мікропроцесорної техніки, системного програмування та сучасних інформаційних технологій.

Фахівці вміють:

Сфера професійної діяльності випускника це:

Випускники професійно володіють: теоретичними і практичними основами математичного моделювання фізичних, природних, медичних, хімічних, біологічних процесів, мовами програмування високого рівня, візуальним програмуванням, управлінням комп'ютерними мережами і системним адмініструванням, операційними системами, прикладними і спеціалізованими програмами.

1 семестр

2 семестр

3 семестр