073 Менеджмент  /  Управління проектами
Форма навчання Денна
Призначення ОП бакалавра (випускники шкіл)
Тривалість 3р 10міс
Кафедра 602
Вартість контракту денної форми
Перший рік Другий рік Третій рік Четвертий рік Сумма
23400 23400 23400 23400 93600
Гарант освітньої програми: Феоктистова Олена Ігорівна
Інформація про освітню програму

Управління проектами - нова для України галузь професійних знань, що отримала широке визнання і поширена в країнах з ринковою економікою.

Управління проектом - це комплекс взаємопов'язаних заходів, призначених для досягнення, протягом заданого періоду часу і при встановленому бюджеті, чітко визначених цілей.

Проектний менеджмент - універсальна мова спілкування в середовищі професіоналів будь-якій галузі; добре відпрацьована методологія і успішно застосовуються методи і засоби реалізації проектів, засновані на широкому використанні сучасних комп'ютерних технологій.

Особи, які пройшли державну атестацію за спеціальністю, мають можливість пройти тестування та сертифікацію на рівень професіонала-практика з управління проектами та програмами за програмою Міжнародної асоціації управління проектами з видачею міжнародного сертифіката.

Відмінними рисами управління проектами в ХАІ є:

Первинні посади:

У питаннях проектного менеджменту викладачі ХАІ співпрацюють з Українською асоціацією управління проектами (UPMA); координують свою діяльність з положеннями Міжнародної асоціації управління проектами (IPMA) і американського інституту проектного менеджменту (PMI); є членом Української асоціації з розвитку менеджмент і бізнес освіти (УАРМБО). Кафедра менеджменту є академічним партнером консалтингових компанії «Технології Управління Спайдер Україна», «TenStep», «PM Consulting Services».

5 семестр

6 семестр

7 семестр

8 семестр